AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene
(2017/2053(INI))
Raportor pentru aviz: Nedzhmi Ali

27.11.2017

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: