MNENJE
Odbora za proračunski nadzor
za Odbor za proračun
o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije
(2017/2053(INI))
Pripravljavec mnenja: Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali

27.11.2017

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: