4.10.2018
CONT_AD(2018)626991
MIŠLJENJE
Odbora za proračunski nadzor
upućeno Odboru za regionalni razvoj
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama
(COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Derek Vaughan

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 414kWORD 51k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti