21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
ARVAMUS
Esitaja: eelarvekontrollikomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Arvamuse koostaja: Arndt Kohn

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 195kWORD 156k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika