21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
LAUSUNTO
talousarvion valvontavaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Valmistelija: Arndt Kohn

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 197kWORD 157k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö