21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
NUOMONĖ
Biudžeto kontrolės komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Nuomonės referentas: Arndt Kohn

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 205kWORD 157k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika