21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta kontroles komiteja
Reģionālās attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Arndt Kohn

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 202kWORD 157k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika