21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
ADVIES
van de Commissie begrotingscontrole
aan de Commissie regionale ontwikkeling
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Rapporteur voor advies: Arndt Kohn

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 209kWORD 157k
Juridische mededeling - Privacybeleid