21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
OPINIA
Komisji Kontroli Budżetowej
dla Komisji Rozwoju Regionalnego
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arndt Kohn

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 213kWORD 158k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności