21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar
destinat Comisiei pentru dezvoltare regională
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Raportor pentru aviz: Arndt Kohn

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 204kWORD 157k
Notă juridică - Politica de confidențialitate