21.11.2018
CONT_AD(2018)627880
STANOVISKO
Výboru pre kontrolu rozpočtu
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Arndt Kohn

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 214kWORD 158k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia