Módosítások - CONT_AM(2015)565188Módosítások
CONT_AM(2015)565188

Jelentéstervezet
Ryszard Czarnecki
(PE560.695v01-00)
az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz - Európai Tanács és Tanács
(COM(2014)0510 - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC))

4.9.2015

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: