Изменения - CONT_AM(2018)616654Изменения
CONT_AM(2018)616654

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 77
Проект на доклад
Жил Парньо
Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите
(2017/2216(INI))

1.2.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: