Muudatusettepanekud - CONT_AM(2018)616654Muudatusettepanekud
CONT_AM(2018)616654

MUUDATUSETTEPANEKUD
1-77
Raporti projekt
Gilles Pargneaux
Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2016. aasta aruanne
(2017/2216(INI))

1.2.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: