Tarkistukset - CONT_AM(2018)616654Tarkistukset
CONT_AM(2018)616654

TARKISTUKSET
1 - 77
Mietintöluonnos
Gilles Pargneaux
Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta - petostentorjunta
(2017/2216(INI))

1.2.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: