Pakeitimai - CONT_AM(2018)616654Pakeitimai
CONT_AM(2018)616654

PAKEITIMAI
1 - 77
Pranešimo projektas
Gilles Pargneaux
2016 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“
(2017/2216(INI))

1.2.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: