Amendementen - CONT_AM(2018)618347Amendementen
CONT_AM(2018)618347

  AMENDEMENTEN
  1 - 47
  Ontwerpverslag
  Marco Valli
  Kwijting 2016: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
  (2017/2145(DEC))

  6.3.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: