Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

31.1.2019
CONT_AM(2019)634521
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 24
Σχέδιο έκθεσης
Petri Sarvamaa
(PE626.815v01-00)
Απαλλαγή 2017: Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 212kWORD 63k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου