Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

31.1.2020
CONT_AM(2020)644971
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 15
Σχέδιο έκθεσης
Ryszard Czarnecki
(PE639.875v01-00)
Απαλλαγή 2018: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)
(2019/2094(DEC))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 192kWORD 46k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου