Módosítások - CONT_AM(2020)644977Módosítások
CONT_AM(2020)644977

MÓDOSÍTÁS:
1 - 12
Jelentéstervezet
Ryszard Antoni Legutko
(PE639.914v03-00)
2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
(2019/2077(DEC))

31.1.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: