Amendementen - CONT_AM(2020)644977Amendementen
CONT_AM(2020)644977

AMENDEMENTEN
1 - 12
Ontwerpverslag
Ryszard Antoni Legutko
(PE639.914v03-00)
Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
(2019/2077(DEC))

31.1.2020

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: