Tarkistukset - CONT_AM(2020)645087Tarkistukset
CONT_AM(2020)645087

TARKISTUKSET
1 - 14
Mietintöluonnos
Joachim Stanisław Brudziński
(PE639.838v01-00)
Vastuuvapauden myöntäminen SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2100(DEC))

31.1.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: