Ändringsförslag - CONT_AM(2020)645087Ändringsförslag
CONT_AM(2020)645087

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 14
Förslag till betänkande
Joachim Stanisław Brudziński
(PE639.838v01-00)
Ansvarsfrihet 2018: Gemensamma Sesar-företaget – flygledningstjänsten
(2019/2100(DEC))

31.1.2020

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: