Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

31.1.2020
CONT_AM(2020)646782
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 15
Σχέδιο έκθεσης
Ryszard Czarnecki
(PE639.859v01-00)
Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
(2019/2089(DEC))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 181kWORD 45k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου