Tarkistukset - CONT_AM(2020)647036Tarkistukset
CONT_AM(2020)647036

TARKISTUKSET
1 - 21
Mietintöluonnos
Ryszard Czarnecki
(PE639.864v01-00)
Vastuuvapaus 2018: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)
(2019/2082(DEC))

5.2.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: