Módosítások - CONT_AM(2020)647036Módosítások
CONT_AM(2020)647036

MÓDOSÍTÁS
1 - 21
Jelentéstervezet
Ryszard Czarnecki
(PE639.864v01-00)
2018. évi mentesítés: az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL)
(2019/2082(DEC))

5.2.2020

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: