Emendi - CONT_AM(2021)680752Emendi
CONT_AM(2021)680752

EMENDI
1 - 51
Abbozz ta' rapport
Martina Dlabajová
(PE657.241v01-00)
Kwittanza 2019: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
(2020/2144(DEC))

5.2.2021

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: