Predlogi sprememb - CONT_AM(2021)680752Predlogi sprememb
CONT_AM(2021)680752

PREDLOGI SPREMEMB
1-51
Osnutek poročila
Martina Dlabajová
(PE657.241v01-00)
Razrešnica 2019: splošni proračun EU - Računsko sodišče
(2020/2144(DEC))

5.2.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: