PDF 197kWORD 296k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

 

CONT(2019)0925_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 25. září 2019, 9:00–12:30 a 14:30–17:30

Čtvrtek 26. září 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. září 2019, 9:00–12:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

3. Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Zpravodaj:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

4. Udělení absolutoria za rok 2017: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Zpravodajka:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         přijetí návrhu zprávy

5. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Zpravodajka:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

6. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         výměna názorů s generálními ředitelstvími Komise o výhradách vznesených v jejich výročních zprávách o činnosti za rok 2018:

– Jean-Eric Paquet, generální ředitel pro výzkum a inovace (GŘ RTD),
– Jerzy Bogdan Plewa, generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI),
– Marc Lemaître, generální ředitel pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO),
– Joost Korte, generální ředitel pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL),
– Paraskevi Michou, generální ředitelka pro migraci a vnitřní věci (GŘ HOME) a
– Koen Doens, zástupce generálního ředitele pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO).

25. září 2019, 14:30–16:00

7. Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise

CONT/9/01354

         výměna názorů s komisařem Güntherem Oettingerem odpovědným za rozpočet a lidské zdroje a prezentace zprávy o opatřeních přijatých v návaznosti na udělení absolutoria za rozpočtový rok 2017 (čl. 261 odst. 1 finančního nařízení) (COM(2019)334 final)

8. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         výměna názorů s komisařem Güntherem Oettingerem odpovědným za rozpočet a lidské zdroje a prezentace těchto dokumentů:

– výroční zprávy o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2018 (COM(2019)299 final);
– výroční zprávy orgánu příslušnému k udělení absolutoria o interních auditech provedených v roce 2018 (čl. 118 odst. 4 finančního nařízení) (COM(2019)350 final)
za přítomnosti Manfreda Kraffa, generálního ředitele útvaru interního auditu Evropské komise

25. září 2019, 16:00–17:30

9. Udělení absolutoria za rok 2017: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament

CONT/9/01353

         výměna názorů s generálním tajemníkem Evropského parlamentu Klausem Wellem o opatřeních přijatých v návaznosti na absolutorium za rok 2017

10. Různé

11. Příští schůze

         8. října 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

         17. října 2019, 9:00–12:30

26. září 2019, 9:00–12:30

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 24. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí