PDF 189kWORD 295k

 

Budgetkontroludvalget

 

CONT(2019)0925_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 25. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-17.30

Torsdag den 26. september 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (4B001)

Den 25. september 2019 kl. 9.00-12.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

3. Decharge 2017: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Ordfører:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

4. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Ordfører:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

5. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

6. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Drøftelse med Kommissionens generaldirektorater om forbeholdene i deres årlige aktivitetsrapporter for 2018:

- Jean-Eric Paquet, generaldirektør for Forskning og Innovation (GD RTD),
- Jerzy Bogdan Plewa, generaldirektør for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (GD AGRI),
- Marc Lemaître, generaldirektør for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO),
- Joost Korte, generaldirektør for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL),
- Paraskevi Michou, generaldirektør for Migration og Indre Anliggenders (GD HOME) og
- Koen Doens, videgeneraldirektør for Internationalt Samarbejde og Udvikling (GD DEVCO).

Den 25. september 2019 kl. 14.30-16.00

7. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen

CONT/9/01354

         Drøftelse med Günther Oettinger, kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, og præsentation af rapporten om opfølgningen på decharge for regnskabsåret 2017 (artikel 261, stk. 1, i finansforordningen) (COM (2019)0334)

8. Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Ordfører:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Drøftelse med Günther Oettinger, kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, og præsentation af følgende dokumenter:

- den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet for 2018 (COM(2019)0299)
- årsberetning til dechargemyndigheden om interne revisioner foretaget i 2018 (artikel 118, stk. 4, i finansforordningen) (COM(2019)0350)
under tilstedeværelse af Manfred Kraff, generaldirektør for Kommissionens Interne Revisionstjeneste

Den 25. september 2019 kl. 16.00-17.30

9. Decharge 2017: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet

CONT/9/01353

         Drøftelse med Europa-Parlamentets generalsekretær, Klaus Welle, om opfølgningen på decharge for 2017

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 8. oktober 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

         den 17. oktober 2019 kl. 9.00-12.30

Den 26. september 2019 kl. 9.00-12.30

For lukkede døre

12. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 23. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik