PDF 183kWORD 295k

 

Talousarvion valvontavaliokunta

 

CONT(2019)0925_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 25. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–17.30

Torstai 26. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

*** Koneäänestys ***

3. Vastuuvapaus 2017: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Esittelijä:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

4. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Esittelijä:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

5. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Valmistelija:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Vastaava:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

6. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Esittelijä:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Keskustelu komission pääosastojen kanssa niiden vuotta 2018 koskevissa vuotuisissa toimintakertomuksissa esitetyistä varaumista:

– Jean-Eric Paquet, tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava pääjohtaja (PO RTD)
– Jerzy Bogdan Plewa, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava pääjohtaja (PO AGRI)
– Marc Lemaître, alue- ja kaupunkipolitiikasta vastaava pääjohtaja (PO REGIO)
– Joost Korte, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava pääjohtaja (PO EMPL)
– Paraskevi Michou, muuttoliike- ja sisäasioista vastaava pääjohtaja (PO HOME) ja
– Koen Doens, kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysasioista vastaava varapääjohtaja (PO DEVCO).

25. syyskuuta 2019 klo 14.30–16.00

7. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio ‒ Euroopan komissio

CONT/9/01354

         Keskustelu budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komission jäsenen Günther Oettingerin kanssa ja varainhoitovuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn seurantakertomuksen esittely (COM(2018)0334, lopullinen) (varainhoitoasetuksen 261 artiklan 1 kohta)

8. Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Esittelijä:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Keskustelu budjetista ja henkilöstöstä vastaavan komission jäsenen Günther Oettingerin kanssa ja seuraavien asiakirjojen esittely:

EU:n talousarviota koskeva vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2018 (COM(2018)0299, lopullinen)
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle annettava vuosikertomus vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (varainhoitoasetuksen 118 artiklan 4 kohta) (COM(2019)0350, lopullinen)
komission sisäisen tarkastuksen pääjohtajan Manfred Kraffin läsnä ollessa

25. syyskuuta 2019 klo 16.00–17.30

9. Vastuuvapaus 2017: EU:n yleinen talousarvio ‒ Euroopan parlamentti

CONT/9/01353

         Keskustelu Euroopan parlamentin pääsihteerin Klaus Wellen kanssa vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn seurannasta

10. Muut asiat

11. Seuraavat kokoukset

         8. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

         17. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30

26. syyskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Suljetuin ovin

12. Koordinaattoreiden kokous

Päivitetty viimeksi: 23. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö