PDF 191kWORD 295k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2019)0925_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 25. rujna 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 17:30

četvrtak 26. rujna 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. rujna 2019., 9:00 – 12:30

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedateljice

*** Elektroničko glasovanje ***

3. Razrješnica za 2017.: Europski potporni ured za azil (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Izvjestitelj:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

4. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Izvjestiteljica:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Usvajanje nacrta izvješća

5. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. - svi dijelovi

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Nadležni odbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

6. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Razmjena gledišta s glavnim upravama Komisije o zadrškama u godišnjem izvješću o radu za 2018.

– Jean-Eric Paquet, glavni direktor za istraživanje i inovacije (GU RTD),
– Jerzy Bogdan Plewa, glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI),
– Marc Lemaître, glavni direktor za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO),
– Joost Korte, glavni direktor za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost (GU EMPL),
– Paraskevi Michou, glavna direktorica za migracije i unutarnje poslove (GU HOME) i
– Koen Doens, zamjenik glavnog direktora za međunarodnu suradnju i razvoj (GU DEVCO).

25. rujna 2019., 14:30 – 16:00

7. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

CONT/9/01354

         Razmjena gledišta s povjerenikom Güntherom Oettingerom, odgovornim za proračun i ljudske resurse te prikaz mjera praćenja na temelju razrješnice za financijsku godinu 2017. (članak 261. stavak 1. Financijske uredbe (COM (2019) 334) final)

8. Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europska komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Izvjestiteljica:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Razmjena gledišta s povjerenikom Güntherom Oettingerom, odgovornim za proračun i ljudske resurse te prezentaciju sljedećih dokumenata:

– Godišnjeg izvješća za 2018. o upravljanju proračunom EU-a i o njegovoj uspješnosti (COM (2019)299 final);
– Godišnjeg izvješća nadležnom tijelu za davanje razrješnice o izvršenim unutarnjim revizijama u 2018. (članak 118. stavak 4. Financijske uredbe (COM(2019)350 final)
u nazočnosti Manfreda Kraffa, glavnog direktora Službe za unutarnju reviziju Europske komisije

25. rujna 2019., 16:00 – 17:30

9. Razrješnica za 2017.: Opći proračun EU-a – Europski parlament

CONT/9/01353

         Razmjena gledišta s glavnim tajnikom Europskog parlamenta, Klausom Welleom, o mjerama poduzetim na temelju preporuka iz razrješnice za 2017.

10. Razno

11. Sljedeće sjednice

         8. listopada 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

         17. listopada 2019., 9:00 – 12:30

26. rujna 2019., 9:00 – 12:30

Zatvoreno za javnost

12. Sastanak koordinatora

Posljednje ažuriranje: 23. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti