PDF 196kWORD 295k

 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

 

CONT(2019)0925_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 25 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 17.30

Il-Ħamis 26 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

Brussell

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

Il-25 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

3. Kwittanza 2017: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

4. Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

5. Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 - it-taqsimiet kollha

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Responsabbli:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

6. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni dwar ir-riservi maħruġa fir-rapporti tal-attività annwali 2018:

- Is-Sur Jean-Eric Paguet, Direttur Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (DĠ RTD),
- Is-Sur Jerzy Bogdan Plewa, Direttur Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI),
- Is-Sur Marc Lemaître, Direttur Ġenerali għall-għall-Politika Reġjonali u Urbana (DĠ REGIO),
- Is-Sur Joost Korte, Direttur Ġenerali għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni (DĠ EMPL),
- Is-Sa Paraskevi Michou, Direttur Ġenerali għall-Migrazzjoni u l-Affarijiet Interni (DĠ HOME) u
- Is-Sur Koen Doens, Deputat Direttur Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (DĠ DEVCO).

Il-25 ta' Settembru 2019, 14.30 – 16.00

7. Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

CONT/9/01354

         Skambju ta' fehmiet mal-Kummissarju Günther Oettinger, responsabbli għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, u preżentazzjoni tar-rapport dwar is-segwitu għall-Kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (Artikolu 261(1) tar-Regolament Finanzjarju (COM(2019)334 final)

8. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Skambju ta' fehmiet mal-Kummissarju Günther Oettinger, responsabbli għall-Baġit u r-Riżorsi Umani, u preżentazzjoni tad-dokumenti li ġejjin:

- ir-Rapport Annwali tal-Ġestjoni u tal-Prestazzjoni għall-Baġit tal-UE għall-2018 (COM(2019)299 final);
- ir-Rapport Annwali lill-Awtorità tal-Kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (Artikolu 118(4) tar-Regolament Finanzjarju (COM(2019)350 final)
fil-preżenza ta' Manfred Kraff, Direttur Ġenerali tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Kummissjoni Ewropea

Il-25 ta' Settembru 2019, 16.00 – 17.30

9. Kwittanza 2017: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew

CONT/9/01353

         Skambju ta' fehmiet mas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew, Klaus Welle, dwar is-segwitu għall-Kwittanza 2017

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         it-8 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

         is-17 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30

Is-26 ta' Settembru 2019, 9.00 – 12.30

Bil-magħluq

12. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Settembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza