PDF 187kWORD 295k

 

Commissie begrotingscontrole

 

CONT(2019)0925_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur

Donderdag 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

3. Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

4. Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

6. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Gedachtewisseling met de directoraten-generaal van de Commissie over de voorbehouden in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 2018

- dhr. Jean-Eric Paquet, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD),
- dhr. Jerzy Bogdan Plewa, directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI),
- dhr. Marc Lemaître, directeur-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO),
- dhr. Joost Korte, directoreur-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL)
- mevr. Paraskevi Michou, directeur-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) en
- dhr. Koen Doens, adjunct-directeur-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO).

25 september 2019, 14.30 - 16.00 uur

7. Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie

CONT/9/01354

         Gedachtewisseling met dhr. Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, en presentatie van het verslag over de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 (artikel 261, lid 1, van het Financieel Reglement) (COM(2019)334 final)

8. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Gedachtewisseling met dhr. Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, en presentatie van de volgende documenten:

- het jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting 2018 (COM(2019)299 final);
- het jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2018 uitgevoerde interne controles (artikel 118, lid 4, van het Financieel Reglement (COM(2019)350 final)
in aanwezigheid van dhr. Manfred Kraff, directeur-generaal van de Dienst interne audit (IAS) van de Europese Commissie

25 september 2019, 16.00 - 17.30 uur

9. Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement

CONT/9/01353

         Gedachtewisseling met dhr. Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europees Parlement, over de follow-up van de kwijting voor 2017

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         8 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

         17 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

12. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 23 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid