PDF 189kWORD 1039k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2019)0925_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 25. septembra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 17.30

v četrtek, 26. septembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (4B001)

25. september 2019 od 9.00 do 12.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

3. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Poročevalec:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

4. Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Svet in Evropski svet

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Poročevalka:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Sprejetje osnutka poročila

5. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

         Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

6. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Poročevalka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

         Izmenjava mnenj z generalnimi direktorati Komisije o pridržkih iz njihovih letnih poročil o dejavnosti za leto 2018:

– Jean-Eric Paquet, generalni direktor GD za raziskave in inovacije (GD RTD),
– Jerzy Bogdan Plewa, generalni direktor GD za kmetijstvo in razvoj podeželja (GD AGRI),
– Marc Lemaître, generalni direktor GD za regionalno in mestno politiko (GD REGIO),
– Joost Korte, generalni direktor GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (GD EMPL)
– Paraskevi Michou, generalna direktorica GD za migracije in notranje zadeve (GD HOME) in
– Koen Doens, namestnik generalnega direktorja GD za mednarodno sodelovanje in razvoj (GD DEVCO).

25. september 2019 od 14.30 do 16.00

7. Razrešnica 2017: Splošni proračun EU – Evropska komisija

CONT/9/01354

         Izmenjava mnenj s komisarjem za proračun in človeške vire Güntherjem Oettingerjem in predstavitev poročila o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2017 (člen 261(1) finančne uredbe (COM(2019)0334))

8. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Poročevalka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Izmenjava mnenj s komisarjem za proračun in človeške vire Güntherjem Oettingerjem o:

– letnem poročilu o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna EU za leto 2018 (COM(2019)0299);
– letnem poročilu organu, odgovornemu za razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih leta 2018 (člen 118(4) finančne uredbe (COM(2019)0350))
v navzočnosti Manfreda Kraffa, generalnega direktorja službe Evropske komisije za notranjo revizijo

25. september 2019 od 16.00 do 17.30

9. Razrešnica 2017: splošni proračun EU – Evropski parlament

CONT/9/01353

         Izmenjava mnenj z generalnim sekretarjem Evropskega parlamenta Klausom Wellejem o nadaljnjem ukrepanju na podlagi razrešnice za proračunsko leto 2017

10. Razno

11. Naslednji seji

         8. oktober 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

         17. oktober 2019 od 9.00 do 12.30

26. september 2019 od 9.00 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

12. Sestanek koordinatorjev

Zadnja posodobitev: 23. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov