PDF 186kWORD 295k

 

Budgetkontrollutskottet

 

CONT(2019)0925_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–17.30

Torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

25 september 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

3. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

CONT/9/00379

 2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

 

Föredragande:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

4. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet

CONT/9/00359

 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

 

Föredragande:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Antagande av förslag till betänkande

5. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

CONT/9/00544

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Corina Crețu (S&D)

PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

6. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Diskussion med kommissionens generaldirektorat om de reservationer som gjordes i de årliga verksamhetsrapporterna för 2018:

- Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och utveckling (GD RTD),
- Jerzy Bogdan Plewa, generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD AGRI),
- Marc Lemaître, generaldirektör för regional- och stadspolitik (GD REGIO),
- Joost Korte, generaldirektör för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD EMPL),
- Paraskevi Michou, generaldirektör för migration och inrikes frågor (GD HOME) och
- Koen Doens, biträdande generaldirektör för internationellt samarbete och utveckling (GD DEVCO).

25 september 2019 kl. 14.30–16.00

7. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

CONT/9/01354

         Diskussion med Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal, och presentation av rapporten om uppföljningen av beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2017 (artikel 261.1 i budgetförordningen (COM(2019)0334)).

8. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Diskussion med Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal, och presentation av följande handlingar:

- 2018 års förvaltnings- och resultatrapport för EU:s budget (COM(2019)0299),
- årsrapporten till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om internrevisioner genomförda under 2018 (artikel 118.4 i budgetförordningen (COM(2019)0350),
i närvaro av Manfred Kraff, generaldirektör för kommissionens tjänst för internrevision

25 september 2019 kl. 16.00–17.30

9. Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet

CONT/9/01353

         Diskussion med Europaparlamentets generalsekreterare, Klaus Welle, om uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2017

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

         17 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

26 september 2019 kl. 9.00–12.30

Inom stängda dörrar

12. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 24 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy