PDF 261kWORD 1073k

 

Комисия по бюджетен контрол

 

CONT(2019)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 8 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Алтиеро Спинели (3E-2)

8 октомври 2019 г., 9.00–11.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2018 г.

CONT/9/01487

 

Докладчик:

 

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Представяне на годишния доклад за финансовата 2018 година от Клаус-Хайнер Лене, председател на Сметната палата

В присъствието на:
- Гюнтер Йотингер, член на Комисията, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, и
Лазарос С. Лазару, член на ЕСП, Ръководител на Одитен състав V „Финансиране и администриране на Съюза“

8 октомври 2019 г., 11.00–12.30 ч.

4. Бърз преглед на казус, ЕСП: Доклади за устойчиво развитие - преглед на институциите и агенциите на ЕС

CONT/9/01486

 

Докладчик:

 

Лара Волтерс (S&D)

 

 

         Представяне на бързия преглед на казуса от Ева Линдстрьом, докладващ член на ЕСП

5. Специален доклад № 14/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.): „Споделете мнението си!“: обществените консултации на Комисията ангажират гражданите, но информационните дейности, насочени към обществеността, не са достатъчни
 

CONT/9/01484

         Представяне на специалния доклад от Анеми Туртелбом, докладващ член на ЕСП

8 октомври 2019 г., 15.00–17.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Докладчик:

 

Мариан-Жан Маринеску (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

7. Програма на ЕС за борба с измамите

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Докладчик:

 

Тамаш Дойч (PPE)

 

Водеща:

 

CONT

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

8. Специален доклад № 7/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.): „Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление“

CONT/9/01485

 

Докладчик:

 

Кристиан Гиня (Renew)

 

 

         Представяне на специалния доклад от Николаос Милионис, докладващ член на ЕСП

9. Специален доклад № 12/2019 на Европейската сметна палата (освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.): Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

CONT/9/01480

 

Докладчик:

 

Тамаш Дойч (PPE)

 

 

         Представяне на специалния доклад от Илдико Гал-Пелц, докладващ член на ЕСП

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         17 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч.

8 октомври 2019 г., 17.00–18.30 ч.

При закрити врати

12. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност