PDF 180kWORD 290k

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

 

CONT(2019)1008_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 8. října 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2)

8. října 2019, 9:00–11:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2018

CONT/9/01487

 

Zpravodajka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         představení výroční zprávy týkající se rozpočtového roku 2018, s níž vystoupí předseda Účetního dvora Klaus-Heiner Lehne

rovněž přítomni:
- Günther Oettinger, komisař pro rozpočet a lidské zdroje a
- Lazaros S. Lazarou, člen EÚD, předsedající V. senátu, financování a správa Unie

8. října 2019, 11:00–12:30

4. Rychlý přezkum EÚD: Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a agentur EU

CONT/9/01486

 

Zpravodajka:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         představení rychlého přezkumu členkou a zpravodajkou EÚD Evou Lindströmovou

5. Zvláštní zpráva EÚD č. 12/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): „Máte slovo!“: veřejné konzultace Komise zapojují občany, ale komunikační činnosti nejsou na výši
 

CONT/9/01484

         představení zvláštní zprávy členkou a zpravodajkou EÚD Annemie Turtleboomovou

8. října 2019, 15:00–17:00

*** Elektronické hlasování ***

6. Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) ve vztahu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování prováděných úřadem OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Zpravodaj:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

7. Program EU pro boj proti podvodům

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Zpravodaj:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CONT

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

8. Zvlášní zpráva EÚD č. 7/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Opatření EU v oblasti přeshraniční zdravotní péče: velké ambice, ale je třeba zlepšit řízení

CONT/9/01485

 

Zpravodaj:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         představení zvláštní zprávy členem a zpravodajem EÚD Nikolaosem Milionisem

9. Zvláštní zpráva EÚD č. 12/2019 (udělení absolutoria za rok 2018): Elektronický obchod: zbývá vyřešit řadu nedostatků při výběru DPH a cel

CONT/9/01480

 

Zpravodaj:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         představení zvláštní zprávy členkou a zpravodajkou EÚD Ildiko Gall-Pelczovou 

10. Různé

11. Příští schůze

         17. října 2019, 9:00–12:30

8. října 2019, 17:00–18:30

Neveřejná schůze

12. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí