PDF 173kWORD 290k

 

Budgetkontroludvalget

 

CONT(2019)1008_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2)

Den 8. oktober 2019 kl. 9.00-11.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2018

CONT/9/01487

 

Ordfører:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Forelæggelse af årsberetningen for regnskabsåret 2018 ved Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner Lehne

Med deltagelse af:
- Günther Oettinger, medlem af Kommissionen med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, og
- Lazaros S. Lazarou, medlem af Revisionsretten, afdelingsformand for Afdeling V, Finansiering og forvaltning af Unionen

Den 8. oktober 2019 kl. 11.00-12.30

4. Revisionsrettens kortfattede sagsgennemgang: Bæredygtighedsrapportering - Status i EU´s institutioner og agenturer

CONT/9/01486

 

Ordfører:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Forelæggelse af den kortfattede sagsgennemgang ved det ansvarlige medlem af Revisionsretten, Eva Lindström

5. Revisionsrettens særberetning nr. 14/2019 (decharge 2018): ”Deltag i debatten!”: Kommissionens offentlige høringer inddrager borgerne, men de opsøgende aktiviteter er mangelfulde
 

CONT/9/01484

         Fremlæggelse af særberetningen ved det ansvarlige medlem af Revisionsretten, Annemie Turtelboom

Den 8. oktober 2019 kl. 15.00-17.00

*** Elektronisk afstemning ***

6. Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Ordfører:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

7. EU-program til bekæmpelse af svig

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Ordfører:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Kor.udv.:

 

CONT

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

8. Revisionsrettens særberetning nr. 7/2019 (decharge 2018): EU’s tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring

CONT/9/01485

 

Ordfører:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Forelæggelse af særberetningen ved det ansvarlige medlem af Revisionsretten, Nikolaos Milionis

9. Revisionsrettens særberetning nr. 12/2019 (decharge 2018): E-handel: Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst

CONT/9/01480

 

Ordfører:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Forelæggelse af særberetningen ved det ansvarlige medlem af Revisionsretten, Ildiko Gall-Pelcz

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 17. oktober 2019 kl. 9.00-12.30

Den 8. oktober 2019 kl. 17.00-18.30

For lukkede døre

12. Koordinatormøde

Seneste opdatering: 7. oktober 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik