PDF 167kWORD 289k

 

Eelarvekontrollikomisjon

 

CONT(2019)1008_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 8. oktoober 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3E-2)

8. oktoober 2019 kell 9.00–11.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta aruanne

CONT/9/01487

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne tutvustab aruannet eelarveaasta 2018 kohta;

kohal viibivad
– Euroopa Komisjoni eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger
– Euroopa Kontrollikoja liige, V auditikoja (liidu rahastamine ja haldus) eesistuja Lazaros S. Lazarou

8. oktoober 2019 kell 11.00–12.30

4. Kontrollikoja teema kiirülevaade: Jätkusuutlikkuse aruandlus – ülevaade ELi institutsioonidest ja asutustest

CONT/9/01486

 

Raportöör:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Kiirülevaadet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Eva Lindström

5. Kontrollikoja eriaruanne nr 14/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine):
„Avaldage arvamust!“: komisjoni avalikud konsultatsioonid kaasavad kodanikke, kuid nendealane teavitustegevus on ebapiisav

CONT/9/01484

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Annemie Turtelboom

8. oktoober 2019 kell 15.00–17.00

*** Elektrooniline hääletus ***

6. Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused seoses koostööga Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkusega

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Raportöör:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

7. ELi pettustevastase võitluse programm

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Raportöör:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

8. Kontrollikoja eriaruanne nr 7/2019: ELi piiriülese tervishoiu meetmed: eesmärgid on kõrgelennulised, kuid juhtimist on vaja parandada

CONT/9/01485

 

Raportöör:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Nikolaos Milionis

9. Kontrollikoja eriaruanne nr 12/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid vajavad lahendamist

CONT/9/01480

 

Raportöör:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Ildiko Gall-Pelcz

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         17. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

8. oktoober 2019 kell 17.00–18.30

Kinnine koosolek

12. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika