PDF 167kWORD 290k

 

Talousarvion valvontavaliokunta

 

CONT(2019)1008_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 8. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (3E-2)

8. lokakuuta 2019 klo 9.00–11.00

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2018

CONT/9/01487

 

Esittelijä:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Varainhoitovuotta 2018 koskevan vuosikertomuksen esittely, tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne

Läsnä ovat:
- Günther Oettinger, budjetti- ja henkilöstöasioista vastaava komission jäsen, ja 
- Lazaros S. Lazarou, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen, V jaoston (unionin rahoitus ja hallinto) puheenjohtaja

8. lokakuuta 2019 klo 11.00–12.30

4. Tilintarkastustuomioistuimen nopea tilannearvio kestävyysraportoinnista: EU:n toimielinten ja virastojen tilanteen kartoitus

CONT/9/01486

 

Esittelijä:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Nopean tilannearvion esittely, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportoinnista vastaava jäsen Eva Lindström

5. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 14/2019 (vuoden 2018 vastuuvapausmenettely): Kerro mielipiteesi!: Kansalaiset osallistuvat komission julkisiin kuulemisiin, mutta niihin liittyvät tiedotustoimet ovat puutteellisia
 

CONT/9/01484

         Erityiskertomuksen esittely, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportoinnista vastaava jäsen Annemie Turtelboom

8. lokakuuta 2019 klo 15.00–17.00

*** Koneäänestys ***

6. Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Esittelijä:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

7. EU:n petostentorjuntaohjelma

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Esittelijä:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Vastaava:

 

CONT

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

*** Koneäänestys päättyy ***

8. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 7/2019 (vuoden 2018 vastuuvapausmenettely): tavoitteet ovat erittäin kunnianhimoisia, mutta hallintoa on parannettava

CONT/9/01485

 

Esittelijä:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Erityiskertomuksen esittely, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportoinnista vastaava jäsen Nikolaos Milionis

9. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 12/2019 (vuoden 2018 vastuuvapausmenettely): Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu

CONT/9/01480

 

Esittelijä:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Erityiskertomuksen esittely, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen raportoinnista vastaava jäsen Ildiko Gall-Pelcz

10. Muut asiat

11. Seuraavat kokoukset

         17. lokakuuta 2019 klo 9.00–12.30

8. lokakuuta 2019 klo 17.00–18.30

Suljetuin ovin

12. Koordinaattoreiden kokous

Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö