PDF 179kWORD 290k

 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

 

CONT(2019)1008_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tlieta 8 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

It-8 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 11.00

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Rapport Annwali 2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

CONT/9/01487

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Preżentazzjoni tar-Rapport Annwali dwar is-sena finanzjarja 2018 mill-President tal-Qorti, Klaus-Heiner Lehne

Fil-preżenza ta'
- Günther Oettinger, Kummissarju responsabbli għall-Baġit u r-Riżorsi Umani u
- Lazaros S. Lazarou, Membru tal-QEA, Dekan tal-Awla V "Finanzjament u amministrazzjoni tal-Unjoni"

It-8 ta' Ottubru 2019, 11.00 – 12.30

4. Analiżi rapida dwar każ speċifiku tal-QEA : Rappurtar dwar is-sostenibbiltà - rendikont tal-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE

CONT/9/01486

 

Rapporteur:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Preżentazzjoni tal-analiżi rapida dwar każ speċifiku, minn membru rapporteur tal-QEA, Eva Lindström

5. Rapport Speċjali Nru 14/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): "Semma' leħnek!": il-konsultazzjonijiet pubbliċi tal-Kummissjoni jinvolvu liċ-ċittadini, iżda l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni mhumiex biżżejjed
 

CONT/9/01484

         Preżentazzjoni tar-rapport speċjali mill-membru rapporteur tal-QEA, Annemie Turtelboom

It-8 ta' Ottubru 2019, 15.00 – 17.00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6. Investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-effettività tal-investigazzjonijiet tal-OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Rapporteur:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

7. Programm tal-UE kontra l-Frodi

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Rapporteur:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Responsabbli:

 

CONT

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

8. Rapport Speċjali Nru 7/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): Azzjonijiet tal-UE fil-qasam tal-kura tas-saħħa transkonfinali: ambizzjonijiet sinifikanti, iżda tenħtieġ ġestjoni aħjar

CONT/9/01485

 

Rapporteur:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Preżentazzjoni tar-rapport speċjali mill-membru rapporteur tal-QEA, Nikolaos Milionis

9. Rapport Speċjali Nru 12/2019 tal-QEA (Kwittanza 2018): Kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti

CONT/9/01480

 

Rapporteur:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Preżentazzjoni tar-rapport speċjali mill-membru rapporteur tal-QEA, Ildiko Gall-Pelcz

10. Kwistjonijiet varji

11. Laqgħat li jmiss

         is-17 ta' Ottubru 2019, 9.00 – 12.30

It-8 ta' Ottubru 2019, 17.00 – 18.30

Bil-magħluq

12. Laqgħa tal-koordinaturi

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza