PDF 172kWORD 290k

 

Commissie begrotingscontrole

 

CONT(2019)1008_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 8 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

8 oktober 2019, 9.00 - 11.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

CONT/9/01487

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Presentatie van het jaarverslag over het begrotingsjaar 2018 door Klaus-Heiner Lehne, president van de Europese Rekenkamer

In aanwezigheid van
- Günther Oettinger, commissaris verantwoordelijk voor Begroting en Personeelszaken, en
- Lazaros S. Lazarou, lid van de Europese Rekenkamer, deken van Kamer V, Financiering en administratie van de Unie

8 oktober 2019, 11.00 - 12.30 uur

4. Snelle evaluatie door de Europese Rekenkamer: Verslaglegging over duurzaamheid - een inventaris van de stand van zaken bij EU-instellingen en -agentschappen

CONT/9/01486

 

Rapporteur:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Presentatie van de snelle evaluatie door Eva Lindström, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer

5. Speciaal verslag nr. 14/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): "Geef uw mening!"; door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereiken
 

CONT/9/01484

         Presentatie van het speciaal verslag door Annemie Turtelboom, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer

8 oktober 2019, 15.00 - 17.00 uur

*** Elektronische stemming ***

6. Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Rapporteur:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

7. Fraudebestrijdingsprogramma van de EU

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Rapporteur:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde elektronische stemming ***

8. Speciaal verslag nr. 7/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): EU-maatregelen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg: hoge ambities, maar beter beheer nodig

CONT/9/01485

 

Rapporteur:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Presentatie van het speciaal verslag door Nikolaos Milionis, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer

9. Speciaal verslag nr. 12/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): Elektronische handel: voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van btw en douanerechten moet nog een oplossing worden gevonden

CONT/9/01480

 

Rapporteur:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Presentatie van het speciaal verslag door Ildiko Gall-Pelcz, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         17 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur

8 oktober 2019, 17.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

12. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 7 oktober 2019Juridische mededeling - Privacybeleid