PDF 172kWORD 1034k

 

Comisia pentru control bugetar

 

CONT(2019)1008_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 8 octombrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

8 octombrie 2019, 9.00 - 11.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Raportul anual pe 2018 al Curții de Conturi Europene

CONT/9/01487

 

Raportoare:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Prezentarea raportului anual privind exercițiul financiar 2018 de către președintele Curții, Klaus-Heiner Lehne

în prezența următorilor:
- Günther Oettinger, comisar responsabil de buget și resurse umane, și
- Lazaros S. Lazarou, membru CCE, decanul Camerei V, Finanțarea și administrarea Uniunii

8 octombrie 2019, 11.00 - 12.30

4. Studiu de caz rapid al CCE: Raportarea cu privire la sustenabilitate: un bilanț la nivelul instituțiilor și al agențiilor UE

CONT/9/01486

 

Raportoare:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Prezentarea studiului de caz rapid de către membrul raportor al CCE, Eva Lindström

5. Raportul special 14/2019 al CCE (descărcarea de gestiune pe 2018): „Exprimați-vă părerea!”: consultările publice ale Comisiei mobilizează cetățenii, dar activitățile de informare cu privire la acestea nu sunt suficiente
 

CONT/9/01484

         Prezentarea raportului special de către membrul raportor al CCE, Annemie Turtelboom

8 octombrie 2019, 15.00 - 17.00

*** Votare electronică ***

6. Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Raportor:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7. Programul UE de luptă antifraudă

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Raportor:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CONT

 

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

*** Sfârșitul votării electronice ***

8. Raportul special 7/2019 al CCE (descărcarea de gestiune pe 2018): Acțiunile UE în domeniul asistenței medicale transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării

CONT/9/01485

 

Raportor:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Prezentarea raportului special de către membrul raportor al CCE, Nikolaos Milionis

9. Raportul special 12/2019 al CCE (descărcarea de gestiune pe 2018): Comerțul electronic: multe dintre provocările pe care le prezintă colectarea TVA-ului și a taxelor vamale nu au fost încă soluționate

CONT/9/01480

 

Raportor:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Prezentarea raportului special de către membrul raportor al CCE, Ildiko Gall-Pelcz

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         17 octombrie 2019, 9.00 - 12.30

8 octombrie 2019, 17.00 - 18.30

Cu ușile închise

12. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate