PDF 181kWORD 290k

 

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CONT(2019)1008_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

8. októbra 2019 od 9.00 do 11.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Výročná správa Európskeho dvora audítorov za rok 2018

CONT/9/01487

 

Spravodajkyňa:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         výklad predsedu Dvora audítorov Klausa-Heinera Lehneho o výročnej správe týkajúcej sa rozpočtového roku 2018

za prítomnosti
– Günthera Oettingera, komisára zodpovedného za rozpočet a ľudské zdroje, a
– Lazarosa S. Lazaroua, člena Európskeho dvora audítorov, predsedajúceho komory V, Financovanie a správa Únie

8. októbra 2019 od 11.00 do 12.30 h

4. Rýchle preskúmanie Európskym dvorom audítorov: Podávanie správ o udržateľnosti - hodnotenie inštitúcií a agentúr EÚ

CONT/9/01486

 

Spravodajkyňa:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         výklad členky Európskeho dvora audítorov a spravodajkyne Evy Lindströmovej o rýchlom preskúmaní

5. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 14/2019 (absolutórium za rok 2018): Vyjadrite svoj názor! Do verejných konzultácií Komisie sa občania zapájajú, ale činnosti v oblasti oslovovania nie sú uspokojivé
 

CONT/9/01484

         výklad členky Európskeho dvora audítorov a spravodajkyne Annemie Turtelboomovej o osobitnej správe

8. októbra 2019 od 15.00 do 17.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Spravodajca:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

7. Program EÚ pre boj proti podvodom

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Spravodajca:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CONT

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

*** Koniec elektronického hlasovania ***

8. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 07/2019 (absolutórium za rok 2018): Opatrenia EÚ v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: veľké ambície, ale potrebné je lepšie riadenie

CONT/9/01485

 

Spravodajca:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         výklad člena Európskeho dvora audítorov a spravodajcu Nikolaosa Milionisa o osobitnej správe

9. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 12/2019 (absolutórium za rok 2018): Elektronický obchod: mnoho výziev pri výbere DPH a ciel zostáva vyriešiť

CONT/9/01480

 

Spravodajca:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         výklad členky Európskeho dvora audítorov a spravodajkyne Ildiko Gallovej-Pelczovej o osobitnej správe

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         17. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h

8. októbra 2019 od 17.00 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

12. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia