PDF 172kWORD 1023k

 

Odbor za proračunski nadzor

 

CONT(2019)1008_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 8. oktobra 2019, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

8. oktober 2019 od 9.00 do 11.00

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednice

3. Letno poročilo Računskega sodišča za leto 2018

CONT/9/01487

 

Poročevalka:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Predstavitev letnega poročila za proračunsko leto 2018, ki jo opravi predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner Lehne

V navzočnosti
– Güntherja Oettingerja, komisarja za proračun in človeške vire ter
– Lazarosa S. Lazaruja, člana Evropskega računskega sodišča, dekana senata V „financiranje in upravljanje Unije“

8. oktober 2019 od 11.00 do 12.30

4. Računsko sodišče - hitri pregled primera: Poročanje o trajnostnosti - pregled stanja v institucijah in agencijah EU

CONT/9/01486

 

Poročevalka:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Predstavitev hitrega pregleda primera, ki jo opravi poročevalka Eva Lindström, članica Evropskega računskega sodišča

5. Posebno poročilo računskega sodišča št. 14/2019 (razrešnica 2018): „Povejte svoje mnenje!”: javna posvetovanja Komisije vključujejo državljane, vendar so dejavnosti ozaveščanja pomanjkljive
 

CONT/9/01484

         Predstavitev posebnega poročila, ki jo opravi poročevalka Annemie Turtelboom, članica Evropskega računskega sodišča

8. oktober 2019 od 15.00 do 17.00

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom, in učinkovitost preiskav urada OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Poročevalec:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

7. Program EU za boj proti goljufijam

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Poročevalec:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CONT

 

 

 

         Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

*** Konec elektronskega glasovanja ***

8. Posebno poročilo Računskega sodišča št. 07/2019: Ukrepi EU na področju čezmejnega zdravstvenega varstva: velike ambicije, toda treba je izboljšati upravljanje

CONT/9/01485

 

Poročevalec:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Predstavitev posebnega poročila, ki jo opravi poročevalec Nikolaos Milionis, član Evropskega računskega sodišča

9. Posebno poročilo Računskega sodišča št. 12/2019: E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s pobiranjem DDV in carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih

CONT/9/01480

 

Poročevalec:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Predstavitev posebnega poročila, ki jo opravi poročevalka Ildiko Gall-Pelcz, članica Evropskega računskega sodišča

10. Razno

11. Naslednja seja

         17. oktober 2019, od 9.00 do 12.30

8. oktober 2019 od 17.00 do 18.30

Brez navzočnosti javnosti

12. Sestanek koordinatorjev

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov