PDF 172kWORD 290k

 

Budgetkontrollutskottet

 

CONT(2019)1008_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3E-2)

8 oktober 2019 kl. 9.00–11.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Europeiska revisionsrättens årsrapport 2018

CONT/9/01487

 

Föredragande:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Presentation av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2018 av revisionsrättens ordförande, Klaus-Heiner Lehne

I närvaro av
- Günther Oettinger, kommissionsledamot med ansvar för budget och personal
- Lazaros S. Lazarou, ledamot av revisionsrätten, chef för avdelning V, Finansiering och förvaltning av unionen

8 oktober 2019 kl. 11.00–12.30

4. Revisionsrättens snabbanalys: Hållbarhetsredovisning: en beskrivning av läget vid EU:s institutioner och byråer

CONT/9/01486

 

Föredragande:

 

Lara Wolters (S&D)

 

 

         Presentation av snabbanalysen av revisionsrättens föredragande ledamot, Eva Lindström

5. Revisionsrättens särskilda rapport nr 14/2019 (ansvarsfrihet 2018): ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga
 

CONT/9/01484

         Redogörelse för den särskilda rapporten av revisionsrättens fördragande ledamot, Annemie Turtelboom

8 oktober 2019 kl. 15.00–17.00

*** Elektronisk omröstning ***

6. Undersökningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

 

Föredragande:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

7. EU-programmet för bedrägeribekämpning

CONT/9/01461

***I 2018/0211(COD) COM(2018)0386 – C8-0236/2018

 

Föredragande:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CONT

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

8. Revisionsrättens särskilda rapport nr 7/2019 (ansvarsfrihet 2018): EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre

CONT/9/01485

 

Föredragande:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

 

         Redogörelse för den särskilda rapporten av revisionsrättens föredragande ledamot, Nikolaos Milionis

9. Revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2019 (ansvarsfrihet 2018): E-handel: uppbörden av moms och tullar är fortfarande problematisk i många avseenden

CONT/9/01480

 

Föredragande:

 

Tamás Deutsch (PPE)

 

 

         Redogörelse för den särskilda rapporten av revisionsrättens fördragande ledamot, Ildiko Gall-Pelcz

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         17 oktober 2019 kl. 9.00–12.30

8 oktober 2019 kl. 17.00–18.30

Inom stängda dörrar

12. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 7 oktober 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy