PDF 149kWORD 994k

 

Eelarvekontrollikomisjon

 

CONT(2019)1017_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Neljapäev, 17. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (4B001)

17. oktoober 2019 kell 9.00–12.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. ELi finantshuvide kaitset käsitlev 2018. aasta aruanne

CONT/9/01565

 

Raportöör:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         Aastaaruannet tutvustab eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger

4. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportöör:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Vastutav:

 

CONT

 

 

 

         Põllumajanduse ja maaelu arengu voliniku Phil Hogani kuulamine kontrollikoja aruandva liikme Nikolaos Milionise osavõtul

5. Kontrollikoja infodokument ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamise kohta

CONT/9/01529

 

Raportöör:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Infodokumenti tutvustab kontrollikoja aruandev liige Iliana Ivanova

6. Kontrollikoja eriaruanne nr 6/2019 (2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine): ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama avastamist, reageerimist ja koordineerimist

CONT/9/01527

 

Raportöör:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eriaruannet tutvustab kontrollikoja aruandev liige Henri Grethen

7. Muud küsimused

8. Järgmised koosolekud

         11. november 2019 kell 15.00–18.30

         12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Viimane päevakajastamine: 15. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika