PDF 154kWORD 1009k

 

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CONT(2019)1017_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019 m. spalio 17 d. 9.00–12.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

3. 2018 m. metinė ataskaita „ES finansinių interesų apsauga“

CONT/9/01565

 

Pranešėjas:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Günther Oettinger pristato metinę ataskaitą

4. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pranešėja:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CONT

 

 

 

         Už žemės ūkį ir regioninę plėtrą atsakingo Komisijos nario Philo Hogano klausymas. Dalyvauja ataskaitą teikiantis Europos Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis

5. Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas dėl veiksmingo veiklos vykdymo sanglaudos srityje

CONT/9/01529

 

Pranešėjas:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Apžvalginį pranešimą pristato ataskaitą teikianti Europos Audito Rūmų narė Iliana Ivanova

6. Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 6/2019 (2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Sukčiavimo panaikinimas ES sanglaudos politikos srityje. Vadovaujančiosios institucijos turi stiprinti aptikimą, atsaką ir koordinavimą“

CONT/9/01527

 

Pranešėjas:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Specialiąją ataskaitą pristato ataskaitą teikiantis Europos Audito Rūmų narys Henri Grethen

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 11 d. 15.00–18.30 val.

         2019 m. lapkričio 12 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika