PDF 155kWORD 276k

 

Budžeta kontroles komiteja

 

CONT(2019)1017_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2019. gada 17. oktobrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. gada 17. oktobrī plkst. 9.00–12.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. 2018. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību

CONT/9/01565

 

Referents:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 

         Budžeta un cilvēkresursu komisāra Günther Oettinger uzstāšanās — iepazīstināšana ar gada ziņojumu

4. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

CONT/9/01021

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Referente:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

CONT

 

 

 

         Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāra Phil Hogan uzklausīšana, klātesot atbildīgajam Eiropas Revīzijas palātas loceklim Nikolaos Milionis

5. Revīzijas palātas informatīvais apskats "Rezultātu sasniegšana kohēzijas jomā"

CONT/9/01529

 

Referents:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 

         Atbildīgās Eiropas Revīzijas palātas locekles Iliana Ivanova izklāsts par informatīvo apskatu

6. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 6/2019 (2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) "Krāpšanas problēmu risināšana ES kohēzijas izdevumos: vadošajām iestādēm jānostiprina atklāšana, rīcība un koordinācija"

CONT/9/01527

 

Referents:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 

         Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Henri Grethen izklāsts par īpašo ziņojumu

7. Dažādi jautājumi

8. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 11. novembrī plkst. 15.00–18.30

         2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika